Miniatura - pierwsze wyniki

Utworzono: środa, 18 sierpień 2021 Anna Leszkowska Drukuj E-mail

 

Narodowe Centrum Nauki opublikowało pierwszą listę rankingową konkursu Miniatura 5, w którym badacze mogą ubiegać się o środki na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne. Do finansowania skierowanych zostało 58 pojedynczych działań naukowych o łącznej wartości ponad 2,3 mln zł.


Finansowanie w poszczególnych grupach nauk:

• nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 18 działań o wartości 541 761 zł
• nauki ścisłe i techniczne: 18 działań o wartości 740 827 zł
• nauki o życiu: 22 działania o wartości 1 051 860 zł

Celem konkursu Miniatura jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych.
W jego piątej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na trwające do 12 miesięcy badania wstępne, bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy, albo wyjazd konsultacyjny. O przyznanie środków mogą starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Jedną z laureatek konkursu Miniatura 5 jest dr Emilia Bogacka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która dzięki otrzymanemu grantowi zrealizuje badania wstępne pt. „Uwarunkowania poczucia bezpieczeństwa kobiet jako użytkowniczek komunikacji publicznej”. Badaczka przyjrzy się niepokojom towarzyszącym kobietom na przystankach i w środkach komunikacji publicznej stolicy Wielkopolski; w tych miejscach często popełniane są przestępstwa. Jej analizy będą stanowiły podstawę dla planowanego przyszłego projektu, w którym uwzględnione będą inne miasta, a otrzymane wyniki będą mogły przyczynić się do rozwoju badań polskiej geografii społecznej, a w szczególności geografii przestępczości.

W ramach piątej edycji Miniatury społeczny temat dotyczący płci żeńskiej podejmie także dr Maciej Kałaska z Uniwersytetu Warszawskiego podczas stażu naukowego w ICTA-AUB w Barcelonie. Celem praktyki na hiszpańskiej uczelni będzie próba opracowania wskaźnika do pomiaru poziomu upodmiotowienia kobiet w badaniach nad sprawiedliwością środowiskową. Dzięki zaproponowanemu identyfikatorowi będzie można określić przeszkody w zdobywaniu przez kobiety władzy niezbędnej do prowadzenia aktywizmu środowiskowego, a następnie wypracować strategie niwelowania tych przeciwności. Zdobyta podczas stażu wiedza i doświadczenie pozwolą wypracować ramy teoretyczne i analityczne projektu planowanego do złożenia w NCN pod koniec 2022 r.

Nabór wniosków w konkursie jest prowadzony w trybie ciągłym i potrwa do 30 września 2021 r.

Więcej informacji - www.ncn.gov.pl

Odsłony: 260
Our website is protected by DMC Firewall!