banner

  8 lipca w Olsztynie k. Częstochowy odbędzie się pierwszy Piknik Geologiczny na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, zorganizowany wspólnie przez Państwowy Instytut Geologiczny i Urząd Gminy Olsztyn. Centralnym punktem pikniku będzie Spichlerz w Olsztynie, przy ul. Kościelnej.

 

 

    Jednym z celów imprezy jest promocja geoturystyki, jako atrakcyjnej formy aktywizacji lokalnych społeczności. Ta kategoria czynnego wypoczynku, oprócz spełnienia ważnych postulatów edukacji ekologicznej i podnoszenia poziomu wiedzy o środowisku geologicznym, może być dla wielu gmin również źródłem dodatkowych dochodów. Podczas pikniku organizatorzy pokażą w jaki sposób - i co ważne - przy zaangażowaniu niewielkich środków finansowych, można prawie w każdej polskiej gminie stworzyć obiekt geoturystyczny. Konkretnym przykładem jest otwarta w sierpniu zeszłego roku ścieżka geologiczna „Kamieniołom Kielniki.

Prof. Marek Graniczny z PIG wygłosi wykład, pokazujący w jaki sposób samorządy mogą wykorzystać potencjał instytucji naukowych do stworzenia własnych ścieżek, geoparków czy stanowisk geoturystycznych. Organiztorzy udowodnią, że geoturystykę można uprawiać w każdej polskiej gminie, niezależnie od tego czy leży ona w tak atrakcyjnym geologicznie regionie jak Jura Krakowsko-Częstochowska, czy w pozornie mało ciekawym jak mazowieckie równiny.


Oprócz części merytorycznej, skierowanej głównie do działaczy samorządowych i gospodarczych, przewidziano wiele innych atrakcji: zwiedzanie ścieżki pod opieką geologów, stoiska poświęcone geoturystyce zorganizowane przez PIG, samorządy gmin Olsztyn i Janów, Wydział Geologiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Zespół Parków Krajobrazowych, Speleoklub Częstochowski i wiele innych organizacji.


Program Pikniku i zajęć Letniej Szkoły Geologii można znaleźć na stronie głównej Państwowego Instytutu Geologicznego www.pgi.gov.pl
  oem software