banner

  Na całym świecie niewiele jest telewizyjnych programów poświęconych nauce i technice, które nadawane są przez długie lata. Nasze telewizyjne „Laboratorium" stworzone przez red. Wiktora Niedzickiego jest wyjątkiem,gdyż jest obecne w TVP od 24 lat!  Jak mówi twórca programu - jesienią 1985 roku, po kilku emisjach programu „Laboratorium" usłyszałem, że ta „nowość" utrzyma się na antenie najwyżej 3 miesiące. Autorowi (mnie) brakowało doświadczenia telewizyjnego, nie było współpracowników, a środki techniczne były mocno ograniczone. Założenie, że program ma promować polskich naukowców i inżynierów nie dawało przecież nadziei na ciekawe materiały. Tymczasem minęły 24 lata i dziś przygotowuję już 500, jubileuszowe wydanie „Laboratorium".* Promocja dokonań naszych uczonych stała się celem mojego życia.

Program wielokrotnie zmieniał swoje oblicze. Dziś jako „Laboratorium XXI wieku" często gości gwiazdy telewizji i filmu, które razem z autorem prezentują doświadczenia mające zilustrować poważne badania. Autor programu stara się w ten sposób zachęcać młodych ludzi do samodzielnego poznawania świata, do zainteresowania się naukami ścisłymi i technicznymi, gdyż „Laboratorium" to mały pomnik budowany na chwałę polskich uczonych i inżynierów- pokazujący prace, które mają duże znaczenie dla kraju.

Gratulując Wiktorowi Niedzickiemu i jego zespołowi sukcesu liczymy, że ten dobry i potrzebny program zostanie też doceniony w większym stopniu przez zarządzających telewizją publiczną, gdyż jako jeden z nielicznych poprawia jej wizerunek telewizji misyjnej.(red.)

*500 wydanie telewizyjnego programu popularnonaukowego „Laboratorium" ukaże się 18 maja, jak zwykle na antenie Programu 1 TVP.

oem software