banner

W Łodzi 27 marca otwarte zostało nowoczesne "Laboratorium A" Centrum Zaawansowanych Technologii Tekstyliów Przyjaznych dla Człowieka PRO HUMANO TEX. Uroczyste spotkanie z tej okazji połączono z oficjalną prezentacją projektu „Biodegradowalne wyroby włókniste" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka".

Przypomnijmy, że Centrum Zaawansowanych Technologii Tekstyliów Przyjaznych dla Człowieka PRO HUMANO TEX jest konsorcjum zrzeszającym podmioty branży włókienniczej, reprezentujące polski przemysł oraz sferę badawczo- rozwojową. W jego skład wchodzą: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX-CENARO w Łodzi, Instytut Włókiennictwa w Łodzi, Instytut Włókien Chemicznych w Łodzi, Instytut Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu, Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych w Łodzi, Instytut Architektury Tekstyliów w Łodzi, Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich TRICOTEXTIL w Łodzi, Uniwersytet Łódzki i Politechnika Łódzka.

Z inicjatywą powołania centrum w roku 2004 wystąpiła Politechnika Łódzka, a jego koordynatorem została prof. Izabella Krucińska, kierownik Katedry Fizyki Włókna i Metrologii Włókienniczej Politechniki Łódzkiej. Dwa lata później centrum wystąpiło z wnioskiem do ówczesnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy o finansowanie budowy „Laboratorium A" ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw". Zgodnie z założeniami, miało ono służyć podnoszeniu innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw działających w całym kraju.

{mosimage} 

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie ponad 5 mln zł zł (66% kosztów całej inwestycji) oraz z krajowych środków publicznych w wysokości ponad 2,6 mln zł. Jego realizacja odbywała się pod egidą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uzyskane środki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z kosztami remontu i adaptacji budynku przekazanego dla potrzeb laboratorium oraz zakupem wysokospecjalistycznej aparatury pomiarowej i technologicznej.

W skład placówki wchodzą: pracownia badań mikro i nanostruktur włóknistych, pracownia tekstroniki i pracownia nanotechnologii tekstyliów. Ich wyposażenie w najnowszą aparaturę i urządzenia umożliwia prowadzenie innowacyjnych badań w dziedzinach stanowiących priorytet w rozwoju zaawansowanych technologii.

Funkcjonowanie „Laboratorium A" ma się wiązać ściśle z misją Centrum Zaawansowanych Technologii Tekstyliów Przyjaznych dla Człowieka PRO HUMANO TEX, a mianowicie integracją działań związanych z projektowaniem, wytwarzaniem, badaniem i promocją polskich tekstyliów przyjaznych dla człowieka. Poprzez takie tekstylia rozumie się wyroby chroniące przed czynnikami: chemicznymi w postaci stałej, płynnej i gazowej; biologicznymi - głównie bakteriami, grzybami pleśniowymi, wirusami i roztoczami, a także fizycznymi, a więc polami elektromagnetycznymi i elektrycznymi, promieniowaniem UV, strumieniem cieplnym, płomieniami i zagrożeniami mechanicznymi.

Przy produkcji tekstyliów przyjaznych dla człowieka obok włókienniczych procesów wytwórczych wykorzystywane są również zaawansowane technologie elektroniczne, informatyczne, chemiczne oraz nanotechnologie. Opracowane w laboratorium technologie wykorzystywane będą m.in. do wytwarzania odzieży powszechnego użytku, również dla osób niepełnosprawnych; odzieży ochronnej i innych rodzajów środków ochrony indywidualnej, jak również przy wyposażaniu wnętrz mieszkalnych czy samochodów osobowych i środków transportu publicznego.

Centrum Zaawansowanych Technologii Tekstyliów Przyjaznych dla Człowieka PRO HUMANO TEX współpracuje m.in. z Łódzkim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Bełchatowsko-Kleszczowskim Parkiem Przemysłowo- Technologicznym. Ponadto jest członkiem Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Tekstylnego.

S.B.

 

oem software