banner

Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie 6 kwietnia br., odbędzie się uroczyste wręczenie stypendiów dla młodych pracowników naukowych UR, ufundowanych przez absolwentów b. Akademii Rolniczej w Krakowie Alinę  i Jana Wagów  w ramach Własnego Funduszu Stypendialnego oraz ze środków własnych uczelni.

 

Już po raz trzeci na krakowskim Uniwersytecie Rolniczym odbędzie się wręczenie nagród dla młodych pracowników na wsparcie ich badań naukowych z zakresu nauk rolniczych, leśnych, społecznych lub pokrewnych. O przyznanie stypendium mogli ubiegać się pracownicy UR (do 35 roku życia) ze stopniem naukowym doktora (uzyskanym w ciągu ostatnich pięciu lat), dla których UR jest podstawowym miejscem zatrudnienia. Na 14 zgłoszonych osób przyznano 5 stypendiów  o łącznej wartości 80 000 zł.

Laureatami dwóch stypendiów o wartości 25 tys. złotych, ufundowanych przez Państwa Alinę i Jana Wagów zostali:

  • Dr inż. Joanna Zubel  (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)

Temat pracy badawczej- Immunomodulacyjna reakcja tkanki tłuszczowej w zaburzeniach metabolicznych u zwierząt.

  • Dr inż. Krzysztof Buksa (Wydział Technologii Żywności)

Temat pracy badawczej - Wpływ czynników utleniających na wartość wypiekowa mąki żytniej.

Wyróżniono też trzech młodych pracowników uczelni, przyznając im stypendia          o wartości 10 tysięcy ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego:

  • Dr inż. Marcina Pietrzykowskiego (Wydział Leśny)

Temat pracy badawczej - Akumulacja węgla w ekosystemach powstających na rekultywowanych dla leśnictwa terenach pogórniczych w świetle roli lasów Polski    w sekwestracji CO2.

  • Dr inż. Agnieszkę Polichn-Latawiec (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)

Temat pracy badawczej - Wpływ osadów dennych na jakość wody  w zbiorniku wodnym.

  • Dr inż. Anetę Grabowską (Wydział Ogrodniczy)

Temat pracy badawczej - Wpływ stresu termicznego i świetlnego w fazie rozsady na morfologię i rozwój roślin brokułu.

Wszystkie stypendia wypłacane będą przez okres 10 miesięcy.

oem software