top
logo

Wydane numery

  • 146.jpg
  • 130.jpg
  • 133.jpg
  • 162.jpg
  • 154.jpg
  • 121.jpg
  • 157.jpg
  • 124.jpg
  • 151.jpg
  • 127.jpg

zobacz także

polska akademia nauk

PTE

racjonalista pl

polskie stowarzyszenie racjonalistów

nasza strona na facebook

Licznik odwiedzin

2789413
Home Wersja elektr Kongres ekonomistów


uwaga ! wszelkie przedruki wyłącznie za zgodą redakcji

Kongres ekonomistów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna   
niedziela, 18 sierpnia 2013 22:46„Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych”- to hasło IX Kongresu Ekonomistów Polskich, który odbędzie się w Warszawie 28 i 29 listopada 2013 r.


Kongres pomyślany jest jako forum wszystkich ekonomistów, nie tylko zrzeszonych w PTE i tym samym stanowi wyjątkową okazję do wymiany poglądów między teoretykami i praktykami, między ekonomistami reprezentującymi różne ośrodki oraz nurty teoretyczne w ekonomii i przedstawicielami innych dyscyplin nauki.

Zgłoszenia udziału w Kongresie przyjmowane są do 31 sierpnia 2013 r.

Organizowane co kilka lat kongresy ekonomistów polskich zawsze traktowane były jako niezwykle ważne wydarzenia, dotyczące fundamentalnych problemów polskiej gospodarki i nauk ekonomicznych. Tradycje kongresów sięgają roku 1887, kiedy to polscy ekonomiści i prawnicy z trzech zaborów zorganizowali w Krakowie Pierwszy Zjazd Ekonomistów i Prawników. Miał on charakter kongresu, w którym udział wzięło około 200 osób.
Po II wojnie światowej kolejne zjazdy i kongresy organizowane były w ważnych dla kraju okresach: w roku 1950, 1956, 1971,1981, 1987, 1993, 2001, 2007.

Obecny IX Kongres Ekonomistów Polskich także odbywa się w szczególnych warunkach, będących następstwem globalnego kryzysu gospodarczego i finansowego. W tej sytuacji dochodzi do istotnych przewartościowań w teorii ekonomii, co znajduje m. in. odzwierciedlenie w głębokich różnicach poglądów między prominentnymi przedstawicielami głównych szkół ekonomicznych. Towarzyszą temu ewolucje poglądów, co generuje nowe nurty w teorii ekonomii. Stąd kongres ukierunkowany jest na dyskurs nad istotą i przyczynami przemian oraz nowych zjawisk w gospodarce światowej, regionalnej i krajowej, z uwzględnieniem wyzwań globalnych i aspektów prognostycznych. Tym samym - na dyskurs nad nowymi nurtami w ekonomii i innych dyscyplinach w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Celem tego kongresu jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych, wymiana na tym tle poglądów oraz doświadczeń ekonomistów reprezentujących środowiska naukowców i praktyków, polityków oraz przedstawicieli innych dyscyplin nauki. Dyskurs taki powinien zaowocować syntetycznym obrazem obecnej i prognozowanej sytuacji w teorii ekonomii oraz w praktyce gospodarczej, z uwzględnieniem fundamentalnych wyzwań globalnych i lokalnych.

Formuła Kongresu jest zatem szeroka, tak aby – z jednej strony umożliwić udział w nim jak najszerszej grupie uczestników, w tym ekonomistów polskich przebywających na stałe za granicą – z drugiej zaś – aby stworzyć sposobność prezentacji poglądów i dyskusji nad problemami żywotnymi dla stanu oraz perspektyw rozwoju nauk ekonomicznych w Polsce.


Więcej - http://kongres.pte.pl/kongres/

 

©2006-2015 Sprawy Nauki