top
logo

Wydane numery

 • 163.jpg
 • 156.jpg
 • 161.jpg
 • 159.jpg
 • 142.jpg
 • 151.jpg
 • 146.jpg
 • 141.jpg
 • 160.jpg
 • 128.jpg

zobacz także

polska akademia nauk

PTE

laboratoryjny serwis informacyjny

polski portal astronomiczny

wydawnictwo ossolineum

racjonalista pl

polskie stowarzyszenie racjonalistów

nasza strona na facebook

Licznik odwiedzin

1606311
Home Archiwum Działy wyd. elektron. Listy do redakcji Restrukturyzacja w naukach rolniczych - przypadek poznański - prawda


uwaga ! wszelkie przedruki wyłącznie za zgodą redakcji

Restrukturyzacja w naukach rolniczych - przypadek poznański - prawda PDF Drukuj Email
Listy do redakcji
Wpisany przez Grzegorz Spychalski   
wtorek, 21 kwietnia 2009 14:56

W związku z listem prof. Ryszarda Kozłowskiego, byłego dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych w Poznaniu opublikowanym w poprzednim numerze Spraw Nauki (SN 3/09), redakcja otrzymała pismo od prof. Grzegorza Spychalskiego, kierującego obecnie tym instytutem, po połączeniu go z Instytutem Roślin i Przetworów Zielarskich. List publikujemy poniżej.

 Połączenie dwóch resortowych instytutów badawczych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest oryginalnym i twórczym pomysłem na wzrost efektywności działania sfery naukowej i wdrożeniowej. Analiza obiektywnych wskaźników oceny parametrycznej za lata 2005-2007 dowiodła, że Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu - mimo dużego potencjału kadrowego i materialnego - wykazuje spadek aktywności publikacyjnej i projektowej. Za rok 2007 uzyskał zaledwie 100 punktów parametrycznych przy zatrudnieniu ponad 60 pracowników naukowych. W tym samym czasie pobliski Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich uzyskuje 370 punktów, zatrudniając niespełna 30 naukowców.

Pierwszym Instytutem kieruje prof. Ryszard Kozłowski, obecny na niezliczonych konferencjach międzynarodowych, a drugim prof. Przemysław Mrozikiewicz, realizujący ważne projekty naukowe.

Rok 2008 przynosi uzasadnione obawy o źródła finansowania polskiej nauki i przyspiesza procesy restrukturyzacji jednostek badawczo-rozwojowych. Minister Sawicki podejmuje decyzję o połączeniu dwóch poznańskich instytutów na prawach partnerskich i w duchu demokratycznym, powołując niezależnego ekonomistę na kierownika nowej organizacji na czas określony do wyboru nowego dyrektora.

Celem nadrzędnym konsolidacji było wzmocnienie silnego zaplecza materialnego i kadrowego Instytutu Włókien Naturalnych poprzez potencjał intelektualny Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich. Niestety, okazuje się być to trudne do zrozumienia.

Kierownik nowego Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, prof. Grzegorz Spychalski wyciąga obie dłonie do dotychczasowych dyrektorów proponując współpracę w budowie efektywnego, silnego ośrodka.

Niestety, prof. Mrozikiewicz składa rezygnację z pracy w instytucie, a prof. Kozłowski rozpoczyna wojnę podjazdową, mimo oferty atrakcyjnego stanowiska doradcy ds. naukowych i współpracy międzynarodowej, po przejściu na emeryturę.

Niestety, posługuje się przy tym dalekimi od prawdy informacjami medialnymi. Wypada je sprostować w zgodzie z faktami.

Na dzień 1 stycznia 2009 roku Instytut Włókien Naturalnych posiadał ponad 620 tys. zł należności wymaganych (poświadczonych fakturami), których nawet nie próbował odzyskać. Dopiero aktywność nowego kierownika - prof. Spychalskiego uruchomiła stopniowe spłaty zobowiązań.

Środki finansowe w kwocie 2,6 mln ( a nie 5 mln) pochodziły ze sprzedaży majątku trwałego ( ziemi) i stanowią rezerwę na działania inwestycyjne. Nie ma żadnych projektów wyprzedaży nieruchomości Instytutu, a wręcz przeciwnie przewiduje się przejmowanie gruntów dzierżawionych na działalność badawczą.

Trudno komentować oszczerstwa o układzie szczecińskim, gdy ufa się wyłącznie kancelarii prawnej własnej siostry, której sugestie w sposób oczywisty narażają na straty dobra publiczne. Zawarcie ugody przez prof. Spychalskiego uchroniło bowiem Instytut przed zapłatą za zlecenie i pełnych kosztów sądowych. Zlecenie zamówił prof. Kozłowski i praca została wykonana, a po jej lekturze stwierdził, że wnioski raportu nie są zgodne z jego oczekiwaniami.

Prof. Kozłowski kierował Instytutem Włókien Naturalnych przez 27 lat żelazną ręką, budując sobie szczególny rodzaj folwarku prywatno-instytucjonalnego. Po tylu latach okazało się, że król jest nagi - brak jest rozwoju naukowego młodych pracowników, blokowane są habilitacje, słaba jest działalność publikacyjna, a celem naczelnym staje się utrzymanie władzy.

Niestety, okazało się również, że prof. Kozłowski nie ustrzegł się działań, które wzbudzają wątpliwości prawne i obecnie w trosce o swoje bezpieczeństwo utracił zdolność racjonalnego oceniania rzeczywistości.

Wydaje się pewne, że opinia publiczna powinna znać prawdę o eksperymencie poznańskim i wolę władzy publicznej, by oba instytuty kontynuowały swoją działalność i wpisywały się w nurt nowych rozwiązań w polskiej nauce.

P.S.

W zakresie kompetencji prof. Spychalskiego należy podkreślić, że:

- jest ekonomistą zajmującym się problematyką rolnictwa i gospodarki żywnościowej,

- kierował zespołami naukowo-badawczymi pełniąc funkcję dziekana i prodziekana

(12 lat) ,

 • budował struktury regionalne agencji rządowych i zarządzał ARiMR zatrudniającą 11 tys. pracowników,

 • zarządzał dużym gospodarstwem rolnym.

Grzegorz Spychalski

 

 

oem software
Poprawiony: środa, 22 kwietnia 2009 00:25
 

©2006-2011 Sprawy Nauki - Administrator - W. Sornat