Wyniki Etiudy 8

Utworzono: piątek, 17 lipiec 2020 Anna Leszkowska Drukuj E-mail


Narodowe Centrum Nauki w ramach ósmej edycji konkursu Etiuda sfinansuje 84 stypendia dla doktorantów realizujących badania podstawowe, którzy stawiają pierwsze kroki na ścieżce kariery naukowej. Przeznaczono na to ponad 10 mln zł.

 


Konkurs Etiuda jest skierowany do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub badawczej uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora. W ósmej edycji konkursu wnioski złożyło 448 młodych doktorantów i doktorantek, a finansowanie przyznano 84 z nich. Oznacza to, że wskaźnik sukcesu wynosi 18,75%.

Laureaci otrzymają stypendia naukowe w wysokości 5 tys. zł miesięcznie na okres przygotowania rozprawy doktorskiej, a także odbędą staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą otrzymają 12 tys. zł miesięcznie, przemnożone przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju oraz do 10 tys. zł na pokrycie kosztów podróży. W sumie w ręce młodych naukowców trafi 10 112 948 zł.

O środki na badania w ramach konkursu Etiuda 8 ubiegali się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych zawierających się w trzech podstawowych dziedzinach: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu. Złożone wnioski podlegały ocenie formalnej i merytorycznej, dokonywanej przez koordynatorów dyscyplin i zespoły ekspertów. Na ocenę wniosku wpływ miały elementy takie jak: spełnienie kryterium badań podstawowych, poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji, osiągnięcia naukowe wnioskodawcy, zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego, a także jakość merytoryczna prezentacji i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.

Laureaci konkursu są zobowiązani do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania, a także do zrealizowania stażu zagranicznego w trakcie lub w ciągu roku po zakończeniu wypłacania stypendium. Finansowanie stypendium doktorskiego rozpocznie się 1 października 2020 r.
Warto dodać, że wraz z rozstrzygnięciem tej edycji, konkurs Etiuda zostaje tymczasowo zawieszony, a jego rolę przejmie Preludium Bis, w ramach którego doktoranci mają zapewnione stypendium na 4 lata, fundusze na badania oraz finansowany przez NAWA staż naukowy. Druga edycja Preludium Bis zostanie ogłoszona 15 września br.

Lista rankingowa konkursu Etiuda 8 została opublikowana na stronie Narodowego Centrum Nauki.

 

Odsłony: 363
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd